ONE1ART-THAILAND.COM           วัน  อาร์ต -ไทยแลนด์

 

Search                         MENU

Link


Counter

 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
410 คน
4650 คน
8522 คน
เริ่มเมื่อ 2022-05-18
   UTHAIFARM 
 ADVERTISING

life is short, art is long ชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว
    Welcome to Website ...IMAGINARY ART OF THAI ARTIST
 

ศิลปะ...จาก.. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลย

DIGITAL ART : INKJET PRINTING


          

..................................................

Mechanical from Technology 01    จักรกลจากเทคโนโลยีTECH IN CIRCLE RADIRUS     เทคโนโลยีในรัศมีวงกลม


TECH  WITH  ELECTRONIC    เทคโนโลยีกับอิเล็กทรอนิกส์


LIGHT OF TECH IN DARD 01  แสงของเทคโนโลยีในความมืด


TECH IN DARD 01   เทคโนโลยีในความมืด

..........................................................


Mechanical from Technology 01    จักรกลจากเทคโนโลยีFUN TECH 01

เทคโนสนุกสนาน 1


FUN TECH 02

เทคโนสนุกสนาน 2


.........................................................


Mechanical from Technology 01    จักรกลจากเทคโนโลยี

..........................................................


ARTIST  IMAGINATION     จินตนาการศิลปิน

..........................................................          

BRAIN TECT CIRCLE 01,  02,  03


IMAGINATION TECHNO 1


IMAGINATION TECHNO 2


..........................................................


ผลงานชุด จินตนาการของสีสันจากเทคโนโลยี

Set of works: Imagination of colors from technology


  


 


 

        
 

   

..................................................

COLORS TECH COLLECTION 2


COLORS TECH # 01     DIGITAL ART                                     90X90 CM.COLORS TECH # 02     DIGITAL ART                                     90X90 CM.


COLORS TECH # 03     DIGITAL ART                                     90X90 CM.COLORS TECH # 04     DIGITAL ART                                     90X90 CM.COLORS TECH # 011     DIGITAL ART                                     90X90 CM.


COLORS TECH # 012     DIGITAL ART                                     90X90 CM.COLORS TECH # 013     DIGITAL ART                                     90X90 CM...................................................
CONTEMPORARY art style
สไตล์ศิลปะร่วมสมัย

           TECTNO  RED                                                                    INKJET PRINTING                   
CONTEMPORARY  IMAGINATION  TECHNOLOGY  2.1


     

CONTEMPORARY  IMAGINATION  TECHNOLOGY RED  01, 02, 03


CONTEMPORARY  IMAGINATION  TECHNOLOGY  1


CONTEMPORARY  IMAGINATION  TECHNOLOGY  2.2


CONTEMPORARY  IMAGINATION  TECHNOLOGY  9

หมายเหตุ :  ผลงานทั้งหมดเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน ทางปัญญา ห้ามผู้ใดละเมิด 
ก๊อปปี้ ทำซ้ำ หรือนำส่วนใดส่วนไปดัดแปลงจะมีความผิดทางกฏมหาย 


ผลงานเก่า ช่วงเรียนรู้
# ศิลปะ  #ศิลปะร่วมสมัย #ศิลปะสมัยใหม่ #ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย  ########Copyright (c) 2022 by SUWAN UTHAIPAISALWONG